Projektid – küberturve

Digiajastu saabumisega on märgatavalt tõusnud vajadus teadliku küberturbe juhtimise ja riskihalduse järele.

Kolmest andmeturbe komponendist (konfidentsiaalsus, terviklus, käideldavus) on enamike ettevõtete jaoks kriitiline eelkõige digikeskkonna toimepidevus.

Digiarengu juht aitab süsteemse riskianalüüsi alusel planeerida sobiva riskihalduse – toimepidevuseplaani, vajalikud meetmed ja küberturbe järjepideva halduse.

ISKE rakendamise nõustamine

Eesti Interneti SA soovis rakendada infosüsteemide kolmeastmelist etalonturbe süsteemi ehk ISKEt. Projekti eesmärk oli luua ISKE rakendamise tegevuskava ning nõustada asutust meetmete rakendamisel ja dokumentatsiooni koostamisel. Projekti konsultandid olid Erkki [...]

Infosüsteemide riskianalüüs

Nordecon AS soovis hinnata ettevõtte infosüsteemide riskikohti ning saada nõu infoturbe jätkusuutlikuks korraldamiseks. Meie konsultandid võtsid projekti põnevusega ette. Väljakutsena ootas ees ligi 20 põhjalikku intervjuud ettevõtte võtmeisikutega. Pisteliselt kontrolliti lahenduste [...]

Go to Top