Lugemist

Lugemist2020-12-03T14:45:52+02:00

Digiareng ja küberturve – ühe mündi kaks poolt

Erkki Leego - digiareng ja küberturve. Foto: Tiina-Liina Uudam Digiareng toob paratamatult kaasa suurema sõltuvuse küberturbest. Mida rohkem äriprotsessidesse lõimitud digilahendusi me kasutame, seda rohkem peame mõtlema toimepidevusele ja küberohtudele ning teadlikult haldama küberriske. Erkki Leego jagas EAS-i digitaliseerimise meistriklassi lõpuüritusel 14.12.2021 oma mõtteid digiarengust, digitaliseerimisest, digitrendidest ja küberturbest ning arutles kuidas leida tasakaalu nende vahel. [...]

IT dokumentatsioon

IT dokumentatsioon on üks olulisemaid ettevõtte digivaldkonna jätkusuutlikkuse tagajaid. Mida suuremaks ja keerulisemaks kasvab infosüsteem, seda rohkem sõltub ettevõtte igapäevategevus tehnoloogilistest lahendustest ning seda haldavate ja arendavate inimeste teadlikust tegutsemisest. Mõistliku ulatusega ja ajakohane IT dokumentatsioon aitab ennetada probleeme, viia ellu ärihuvidest lähtuvat arengut ja edukalt reageerida eriolukordadele. Dokumentatsiooniga ei tohi üle pingutada Üldine reegel on, et dokumenteerida [...]

Digimeeskonna ülesanded

Ettevõtte digivaldkonna toimimise ja arengu tagamine nõuab hulga erinevaid kompetentse. Sobiva digimeeskonna ja töökorralduse loomine on üks digiarengu juhtimise suuremaid väljakutseid. Üldistatult võib digimeeskonna ootused jagada kolme ülesande ja fookuse vahel: Tagada infosüsteemi toimimine ja nutikas kasutus Viia ellu infosüsteemi arendustegevused Lahendada eriolukorrad ja intsidendid Need kolm fookust on omavahel tihedalt seotud - kui taristut, küberturvet ja infosüsteemi [...]

Digiarengu stardiplaan tegevjuhile

Digiarengu oskuslik juhtimine on ekspertide hinnangul nii ettevõtte arengu hädavajadus, kui suur võimalus. Digiteerimine on juba mõnda aega olnud organisatsiooni efektiivse toimimise alustala. Digitehnoloogiad avavad aga järjest enam põnevaid võimalusi suuremateks digimuutusteks ning ettevõtte tuumkompetentse ja -võimekusi uutel viisidel rakendada. Valdkonda raputava digimuutuse "mahamagamine" võib kaasa tuua ettevõtte hääbumise või äkilise lõpu. Digiarengu ekspertide üksmeelsed hinnangud on, et oma [...]

Digiteerimine või digimuutus?

Digiarengu elluviimisel saab valida kahe suurema lähenemise vahel - digiteerimine (i.k. Digitalization) või digimuutus (i.k. digital transformation). Digiteerimine on digilahenduste integreerimine tänastesse ettevõtte operatiivtegevusse, et parendada või asendada inimese osalust Digimuutus on digilahendusi kasutades ärimudeli ümberkorraldamine või optimeerimine Üks ei ole tingimata parem kui teine. Digiarengu viisi valik sõltub eelkõige ettevõtte tänasest digiküpsusest ja äritegevuse arenguplaanide rõhuasetusest. Digimuutus [...]

Väikeettevõtte digiarengu juhtimine

8. detsembril 2020 algusega kell 10.00 toimus veebiseminar Väikeettevõtte digiarengu juhtimine. Seminaril andis Erkki Leego ülevaate digiarengu planeerimise põhialustest ning esmased teadmised, kuidas targa tellijana oma ettevõttele vajalikke IT teenuseid sisse osta. Seminari korraldas Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega seminarisarja "Majandusakadeemia 2020" raames. Täiendav info ja registreerimine: Majandusakadeemia veebiseminar "Väikeettevõtte digiarengu juhtimine“. Lektor, ettevõtja, Erkki Leego oli [...]

MS Teams-i kasutamise nipid

MS Teams võimaldab valida videokõne jaoks sobiva tausta Käesolevas artiklis on välja toodud mõned olulisemad meeskonnatöö tarkvara MS Teams-i nutika kasutamise nipid. Artiklit täiendatakse jooksvalt uue infoga (viimased muutused: 03.12.2020). Anna märku kui Sul on häid nippe, mida selles artiklis teistega jagada. Disclaimer: Leego ei müü Microsofti tarkvara. Microsoft Teams-i väärtuse mõistmiseks tuleb aru saada, et tegemist [...]

Digiarengu plahvatus

Universitas Tartuensise 2020. a. maikuu numbris ilmus Erkki Leego repliik ülikooli plahvatuslikust digiarengust koroonaviirusest tuleneva eriolukorra ajal. […]

Digiõppe võimalused ja distantsõppe õppetunnid

22.04.2020 kõneles Erkki Leego EÜS150 avalikul kõnekoosolekul "Digiõppe võimalused ja distantsõppe õppetunnid" Tartu Ülikooli kogemusest massilisele digiõppele üleminekul. Kas ja kuidas haridussüsteem oli valmis nii massiivseks distantsõppeks? Millised on eriolukorra esimese kuu kogemused ja õppetunnid? Kuidas peaks digiõppe arendamisega jätkama? Kõnelevad: vil! Erkki Leego, Tartu Ülikooli digiarengu juht vil! Heiki Haljasorg, Tallinna Toomkooli õppealajuhataja Vanalinna Hariduskolleegiumi filosoofiaõppejõud ksv! [...]

Go to Top