Security Software (Cybers) nõustamine Microsoft Office 365 teenuse kasutusele võtmisega seotud riskianalüüsi projektis.

Security Software kliendi soov oli hinnata Microsoft Office 365 keskkonna ja teenuste kasutusele võtmisega seonduvaid IT riske. Töö käigus toodi välja ka kliendi olemasolevad puudused riskide haldamisel.

CYBERS (previously known as Security Software) is the leading Nordic cybersecurity company, providing end-to-end cybersecurity solutions to both private and public sector customers.

Projekti kestvus: aprill 2019 – juuni 2019.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.