Tervise Arengu Instituudi (TAI) tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner TAI infoturbe olukorda ja nõustas infosüsteemide turvameetmete süsteemi (ISKE) rakendamist.

Nõustamise käigus loodi 20 erinevat infosüsteemi kirjelduse aluspõhja, koostati 10 sisekorda ja juhendit ning juhendati TAI spetsialiste kuidas parendada olemasolevaid infovarade loendeid.

Tulemid

  1. Riskianalüüs
  2. ISKE meetmete soovitused
  3. Põhjalikud memod
  4. Korrad ja juhised

Tervise Arengu Instituut on Sotsiaalministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mille põhitegevus on tervise- ja sotsiaalvaldkonna teadus-, arendus- ja rakendustegevus.

Projekti kestvus: november 2009 – märts 2010.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.