Diginipid

Diginipid digiajastu kodanikule.

IT dokumentatsioon

IT dokumentatsioon on üks olulisemaid ettevõtte digivaldkonna jätkusuutlikkuse tagajaid. Mida suuremaks ja keerulisemaks kasvab infosüsteem, seda rohkem sõltub ettevõtte igapäevategevus tehnoloogilistest lahendustest ning seda haldavate ja arendavate inimeste teadlikust [...]

Digimeeskonna ülesanded

Ettevõtte digivaldkonna toimimise ja arengu tagamine nõuab hulga erinevaid kompetentse. Sobiva digimeeskonna ja töökorralduse loomine on üks digiarengu juhtimise suuremaid väljakutseid. Üldistatult võib digimeeskonna ootused jagada kolme ülesande ja [...]

2023-05-09T11:20:22+03:00Digiareng, Diginipid|

Digiteerimine või digimuutus?

Digiarengu elluviimisel saab valida kahe suurema lähenemise vahel - digiteerimine (i.k. Digitalization) või digimuutus (i.k. digital transformation). Digiteerimine on digilahenduste integreerimine tänastesse ettevõtte operatiivtegevusse, et parendada või asendada inimese [...]

2021-10-18T18:53:14+03:00Digiareng, Diginipid|

IT juhtimise head tavad koolis

Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner tehnoloogia juhtimise parimate praktikate kogumiku üldhariduskoolidele. Koostatud kogumik on koolide jaoks kasutatav IT juhtimise käsiraamatuna. Kogumik selgitab olulisi IT-valdkonna juhtimiseks vajalikke [...]

2020-11-30T16:20:58+02:00Digiareng, Diginipid|
Go to Top