Diginipid

Diginipid digiajastu kodanikule.

Digimeeskonna ülesanded

Ettevõtte digivaldkonna toimimise ja arengu tagamine nõuab hulga erinevaid kompetentse. Sobiva digimeeskonna ja töökorralduse loomine on üks digiarengu juhtimise suuremaid väljakutseid. Üldistatult võib digimeeskonna ootused jagada kolme ülesande ja [...]

2021-01-06T18:35:48+02:00Digiareng, Diginipid|

Digiteerimine või digimuutus?

Digiarengu elluviimisel saab valida kahe suurema lähenemise vahel - digiteerimine (i.k. Digitalization) või digimuutumine (i.k. digital transformation). Digiteerimine on digilahenduste integreerimine tänastesse ettevõtte operatiivtegevusse, et parendada või asendada inimese [...]

2021-01-06T14:48:39+02:00Digiareng, Diginipid|

IT juhtimise head tavad koolis

Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner tehnoloogia juhtimise parimate praktikate kogumiku üldhariduskoolidele. Koostatud kogumik on koolide jaoks kasutatav IT juhtimise käsiraamatuna. Kogumik selgitab olulisi IT-valdkonna juhtimiseks vajalikke [...]

2020-11-30T16:20:58+02:00Digiareng, Diginipid|
Go to Top