Eesti Interneti SA soovis rakendada infosüsteemide kolmeastmelist etalonturbe süsteemi ehk ISKEt. Projekti eesmärk oli luua ISKE rakendamise tegevuskava ning nõustada asutust meetmete rakendamisel ja dokumentatsiooni koostamisel.

Projekti konsultandid olid Erkki Leego ja Siim Jalakas, kelle ülesanne olid koos kliendiga meetmete rakendatuse hindamine, dokumentatsiooni koostamine ning ISKE meetmete rakendamise tegevuskava koostamine. Projekti assistendi Mariana Urviku ülesanne oli abistada konsultante dokumentide struktuuride loomisel ning andmete sisestamisel.

Projekti läbiviimisel lähtuti ISKE rakendusjuhendist ja Leego Hanssoni pikaaegsest kogemusest ning heast tavast.

Projekti tegi konsultantidele huvitavaks vajadus leida sobiv tasakaal mitme tuhande ISKE meetme ning praktilise töökorralduse ja dokumentatsiooni vahel.

EIS oli ISKE rakendamisel väga motiveeritud – meetmete rakendamine ja dokumentide koostamine edenes ladusalt ning koostöö sujus. – Siim Jalakas, vastutav konsultant

Tulemid:

  1. ISKE meetmete rakendamise kava

Eesti Interneti SA on Eesti Internetikogukonda esindav ja Eesti maatunnusega domeeninimesid haldav organisatsioon.

Projekti kestvus: mai 2017 – september 2017.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.