Projektid – hetkeolukorra hindamine

Meie töö toob esile, mis on tähtis ja mis on puudu – Erkki Leego, digiarengu juht

Hetkeolukorra hinnang annab süsteemse ülevaate ettevõtte infosüsteemist ja digiküpsusest.

Digiarengu soovitused lähtuvad ettevõtte hetkeolukorrast, arengusoovidest ja -vajadustest ning aitavad liikuda mõistlike sammudega digivõimekama organisatsiooni suunas.

IT hetkeolukorra hindamine

KindlustusEst Kindlustusmaakler soovis saada ettevõtte IT hetkeolukorra hinnangu ning arenguvisiooni tulevikuks. Projektile lisas põnevust KindlustusEsti oskus aidata kliendil nutikate automaatikate ja liidestuste alusel võrrelda mitme erineva kindlustusseltsi hinna-ja pakkumistingimusi, seejuures kedagi [...]

IT hetkeolukorra hindamine

AS Express Post soovis hinnata IT-valdkonna hetkeolukorda ja kaardistada äriprotsessid edasiste arengusuundade valimiseks. Leego Hanssoni konsultandid kaardistasid ettevõttes kasutatavad infosüsteemid ja IT-protsessid, hindasid koostööpartnerite võimekust ning panid kirja võtmeisikute eesmärgid ja [...]

Go to Top