Nordecon AS soovis hinnata ettevõtte infosüsteemide riskikohti ning saada nõu infoturbe jätkusuutlikuks korraldamiseks.

Meie konsultandid võtsid projekti põnevusega ette. Väljakutsena ootas ees ligi 20 põhjalikku intervjuud ettevõtte võtmeisikutega. Pisteliselt kontrolliti lahenduste konfiguratsioone ning riskid hinnati vastavalt andmeturbe standarditele. Kogutud info põhjal kaardistasid konsultandid infosüsteemi hetkeolukorra, määrasid kasutatavate lahenduste turvaklassid, kirjeldasid lahenduste suurimad ohud ja nõrkused ning koostasid edasised soovitused infoturbe tõhustamiseks.

Tulemid:

  • Riskihinnang
  • Arengusoovitused

Meie projektis ei olnud esmane fookus tehnilistel detailidel, vaid pigem meie ettevõtte äriloogikal. See oli ka peamine põhjus, miks me valisime partneriks Leego Hanssoni. Oma otsust me kahetsema ei pidanud – kokku lepitud tööd said tehtud põhjalikult ja korrektselt. Koostööd hindan väga heaks ja julgen neid soovitada teilegi. – Mart Moldau, IT-osakonna juhataja

1989. aastal asutatud  ehitusettevõte Nordecon AS (endine Eesti Ehitus) on tänaseks kasvanud Eesti üheks suurimaks ehituskontserniks ning on tõsiseltvõetav partner kõigis ehitusturu valdkondades.

Nordecon on Eestis kindlasti üks oma valdkonna liidreid. Meie koostöö näitas, et IT-teemadesse suhtutakse samasuguse professionaalsusega kui ehitusse. Suhtlemine oli nii IT-meeskonna kui juhatusega äärmiselt ladus ja tulemuslik. Olen kindel, et meie antud arengusoovitused saavad edukalt ellu viidud. – Siim Jalakas, konsultant.

Projekti kestvus: august 2016 – november 2016.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.