AS Express Post soovis hinnata IT-valdkonna hetkeolukorda ja kaardistada äriprotsessid edasiste arengusuundade valimiseks.

Leego Hanssoni konsultandid kaardistasid ettevõttes kasutatavad infosüsteemid ja IT-protsessid, hindasid koostööpartnerite võimekust ning panid kirja võtmeisikute eesmärgid ja soovid.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT infastruktuuri ülevaade
  3. Soovitused arengusuundade valimiseks

Lausa lust oli töötada inimestega, kes teavad hästi, mida nad tahavad saavutada. Seeläbi said arengusoovitused väga praktilised ja nende elluviimine saab eeldatavasti olema tõhus. -Erkki Leego, juhtivpartner

AS Express Post asutati 1997. aasta lõpus AS Eesti Meedia poolt, eesmärgiga teostada omanikettevõtte ajakirjandusväljaannete varahommikust kojukannet Tartus ja Tallinnas. Igapäevaselt kannab Express Post klientide postkastidesse keskmiselt 95 tuhat tellitud väljaannet.

Projekti kestvus: august 2016 – september 2016.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.