Tallinna Tehnikaülikool soovis saada ülevaadet oma IT arenguvajadustest, selle jaoks viidi läbi IT hetkeolukorra audit.

Auditi käigus saadud väline tagasiside ja soovitused on igati väärtuslik info ning aitab TTÜ-l sõnastada kriitilisi arenguvajadusi lähitulevikuks. – Joosep Kaasik, administratsioonidirektor

Projekti konsultandid olid Erkki Leego ja Siim Jalakas, kes kirjeldasid IT hetkeolukorda, tegid kindlaks IT valdkonna arenguvajadused ja andsid arengusoovitusi. Selleks viidi läbi 20 intervjuud ja arutelu võtmeisikutega, tutvuti dokumentatsiooniga ja suheldi võrdlusülikoolidega. Assistent Mariana Urvik abistas konsultante intervjuude memodega ja koostas dokumentatsiooni ülevaate.

Projekti lõpus toimus 50 osavõtjaga juhtkonna arenguseminar, kus teiste teemade seas esitlesid Leego Hanssoni konsultandid kõiki enda tähelepanekuid ja soovitusi. Väga hästi vastu võetud nõuannetest arendati välja uued strateegilised eesmärgid tulevikuks.

Projektis kasutatud Leego Hanssoni hetkeolukorra hindamise metoodika on välja arendatud läbi varasema kogemuse ja hea tava.

Projekti tegi huvitavaks Tallinna Tehnikaülikooli infosüsteemide ja teenuste rohkus ning IT organisatsiooni suurus.

Olles ise koolis vaid tudengi rollis, oli põnev näha, kui palju tegevust toimub ülikooli IT osakonnas tegelikult. – Mariana Urvik, assistent

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Arengusoovitused

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) on Eesti ainus tehnoloogiaülikool, mis asutatud aastal 1918. Avalik-õigusliku ülikooli unikaalsus peitub tehnika‑, loodus-, täppis-, majandus- ja terviseteaduste sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile. TTÜ vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Eestis, panustab innovaatiliste teenustega ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ja rahvusliku heaolu kasvu.

Projekti kestvus: jaanuar 2017 – veebruar 2017.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.