Pindi Kinnisvara soovis hinnata oma infosüsteemi toimimist ja jätkusuutlikkust. Ettevõttes oli käimas maaklerite ja hindajate lahenduste paralleelne arendamine. Enne järgmiste investeeringute kavandamist sooviti veenduda, et ollakse tehnoloogiliselt ja strateegiliselt õigel teel.

Erkki Leego viis läbi mõttetihedad intervjuud juhtide, peakasutajate ja arendajatega ning analüüsis tööprotsesside efektiivsust andmete töötlemise seisukohalt. Kogutud sisendi põhjal tõi konsultant välja tähelepanekud ning koostas soovitused IT valdkonna edasiseks korraldamiseks.

Projekti tulemusena käivitati hulk uusi arenguid – kodulehekülje ja põhirakenduste arendamine uutel alustel ning riistvara standardile põhineva arvutitöökohtade värskendamine.

Pindi on olnud aastaid innovaatiline tehniliste lahenduste rakendaja. Eriti põneva lahenduse on nad loonud hindamiste valdkonna toetamiseks. Nauditav on koostööd teha teotahteliste juhtidega. Erkki Leego, juhtivkonsultant.

Tulem

  1. Soovitused ja tegevused IT valdkonna edasiseks korraldamiseks

Pindi Kinnisvara asutati 1995. aasta mais. 20 aasta jooksul on ettevõte arenenud suurimaks kinnisvarafirmaks Eestis. Pindi Kinnisvara teenindab kliente 18 Eesti linnas.  Ettevõtte tegevus hõlmab kolme põhiteenusgruppi: vahendusteenus, hindamisteenus ja haldusteenus.

Projekti kestvus: veebruar 2015.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.