Projektid – hetkeolukorra hindamine

Meie töö toob esile, mis on tähtis ja mis on puudu – Erkki Leego, digiarengu juht

Hetkeolukorra hinnang annab süsteemse ülevaate ettevõtte infosüsteemist ja digiküpsusest.

Digiarengu soovitused lähtuvad ettevõtte hetkeolukorrast, arengusoovidest ja -vajadustest ning aitavad liikuda mõistlike sammudega digivõimekama organisatsiooni suunas.

Go to Top