Lugemist

Lugemist2020-12-03T14:45:52+02:00

IT taristu on valmis, aga kuidas edasi?

Ühe keskmise Eesti ettevõtte IT valdkonna küpsust võib lühidalt iseloomustada nii – taristu on kvaliteetne ja kasutajatugi toimib, aga süstemaatiline juhtimine puudub. Sellise tõdemuseni olen jõudnud läbi kümnete Leego Hanssoni hindamisprojektide, kus oleme analüüsinud ettevõtete infotehnoloogia, infoturbe ja arenduste juhtimise korraldust. Iseloomustus kehtib nii 30 kui 3000 töötajaga organisatsioonide kohta. IT taristusse on investeeritud piisavalt, serverid on sageli paigatatud [...]

Teadmushalduse põhialused

Erkki Leego esines 05.04.2016 Tehnopoli ja Resta korraldatud andmekvaliteedi seminaril “Parem andmekvaliteet – paremad otsused” esitlusega teadmushalduse põhialustest. […]

IT juhtimise head tavad koolis

Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner tehnoloogia juhtimise parimate praktikate kogumiku üldhariduskoolidele. Koostatud kogumik on koolide jaoks kasutatav IT juhtimise käsiraamatuna. Kogumik selgitab olulisi IT-valdkonna juhtimiseks vajalikke teemasid: IT-vajaduste kirjeldamine IT-arengu juhtimine IT-meeskonna rollid ja vastutus Taristu loomine ja haldamine Kooli IT-turvalisus Ülevaate olulisematest juhenditest ja kordadest. Kogumik on kättesaadav Digarist: “IT juhtimise head tavad koolidele“. [...]

Go to Top