Erkki Leego üldhariv ettekanne personaalmeditsiinist IT audiitoritele 2016-12-15 toimunud EISAÜ seminaril.