Lugemist

Lugemist2020-12-03T14:45:52+02:00

IT juhtimise head tavad koolis

Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner tehnoloogia juhtimise parimate praktikate kogumiku üldhariduskoolidele. Koostatud kogumik on koolide jaoks kasutatav IT juhtimise käsiraamatuna. Kogumik selgitab olulisi IT-valdkonna juhtimiseks vajalikke teemasid: IT-vajaduste kirjeldamine IT-arengu juhtimine IT-meeskonna rollid ja vastutus Taristu loomine ja haldamine Kooli IT-turvalisus Ülevaate olulisematest juhenditest ja kordadest. Kogumik on kättesaadav Digarist: “IT juhtimise head tavad koolidele“. [...]

Go to Top