Haridusasutuste digivaldkonna ja digitaristu süsteemse arengu eestvedamiseks on HITSA algatanud koolitusprogrammi “Digiajastu haridusjuht”.

Programmi teise mooduli “Haridusasutuse digitaristu arendamine” eesmärk on toetada haridusasutuse digiajastu selge IKT visiooni, eesmärkide ja neid toetava praktilise tegevusplaani loomist. Koolituse sihtgrupiks on kõigi tasemete haridusasutuste juhid ja IT-juhid.

Koolituspäeva jooksul saavad asutuste meeskonnad uusi teadmisi digitaristu arendamise olulistest teemadest. Praktiliste grupitööde käigus valmivad digiajastu visiooni ja tegevuskava esimesed mustandid.

Erkki Leegol on pikaajaline kogemus koolide IT-valdkonna edendamisel. Aastal 2013 viis Erkki Leego läbi koolijuhtide IKT-alase juhtimiskoolituse ja samal aastal valmis ka IT-juhtimise kogumik.

Vahva oli näha koolijuhte neile veidi tavapäratus rollis – usinalt õppimas ja särasilmselt tunnis kaasa töötamas. Kooli digivaldkonna arendamine on meeskonnatöö ja oli ilus näha kuidas kohapeal tekkisid uued ideed ja koostoimetamise sünergia. Erkki Leego, koolitaja.

Tulemid

  1. Koolitusmaterjalid

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) on Eesti Vabariigi, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Telekomi ning Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate Liidu poolt asutatud mittetulunduslik organisatsioon, mille ülesandeks on kaasa aidata kaasaja nõuetele vastava kõrgharidusega IT-spetsialistide ettevalmistamisele ning toetada info- ja sidetehnoloogia haridusalast tegevust Eestis.

Projekti kestvus: aprill 2017 – oktoober 2018.