Ajavahemikul veebruar-oktoober 2013 viis Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskus (endine Tiigrihüppe Sihtasutus) koostöös Erkki Leegoga läbi koolijuhtide seminaride sarja „Koolijuhtide IKT-alane juhtimiskoolitus“.

Erkki juhitud teemad:

  1. Kaasaegsete tehnoloogiate roll koolis
  2. Kooli tegevusi toetavad IKT süsteemid
  3. Kooli IKT töökorraldus
  4. IKT infrastruktuur koolis
  5. Kooli IKT planeerimine

Koolitustel osalejad hindasid kõrgelt Erkki oskust ühendada infotehnoloogia ja selle rakendamine hariduse juhtimises ning rääkida keerulistest asjadest arusaadavalt ja selgelt.

Koolituse tellijana oli väga meeldiv töötada koos inimesega, kes peab kinni tähtaegadest ja saavutab auditooriumis osalejatega kiiresti väga hea kontakti, on hea suhtleja ning näitlikustaja. Kairi Sulsenberg

Koolitused viidi läbi ESF programmi „Õppiv Tiiger 2008-2013“ raames. Kaheksal kahepäevasel seminaril osales kokku üle 300 koolijuhi.

Projekti kestvus: veebruar 2013 – oktoober 2013.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.