Vabariigi Valimiskomisjoni tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner valimiste infosüsteemi (VIS) arengukava.

Konsultandi ülesanne oli hinnata VIS hetkeolukorda ja tarkvara edasiste arenduste võimalikke valikuid. Hinnangu andmiseks koondati võtmeisikute senine teadmus ja dokumentatsioon ning kirjeldati võimalikke tegevusstsenaariume.

Arengukava dokumendis kirjeldati tarkvara arenduse stsenaariumid koos argumentidega, muudatused tööprotsessides ja tööjaotuses, platvormide ja versioonide valikud, kriitilised edutegurid ja tegevuskava.

Arengukava esitleti Vabariigi Valimiskomisjonile.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. VIS arenduste visioon
  3. VIS arengukava
  4. Tulemite esitlus

Koostöö Leego Hanssoniga võimaldas saada kindluse edasiste sammude osas VIS arendamisel. Kindel partner, kuna kokkulepped peavad. Alo Heinsalu, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees.

Spetsialistide võimekus süüvida kiirelt valdkonna keerulistesse nüanssidesse oli muljetavaldav. See ja konstruktiivne koostöö olid võtmeks projekti tulemuslikkusele. Priit Vinkel, Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja.

Vabariigi Valimiskomisjon moodustatakse Riigikogu valimise seaduse §-s 14 sätestatud korras ning selle volituste kestus on neli aastat.

Projekti kestvus: august 2012 – september 2012.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.