Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tellimusel koondas Hansson, Leego & Partner lähteandmed asutuse IT strateegia koostamiseks.

Konsultant kaardistas kasutatavad infosüsteemid, kasutajate, tudengite ja juhtide ootused IT arendusele ning toele ja koostas tegevuskava IT strateegia koostamiseks.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Visioon infosüsteemi toimivusest ja terviklusest läbi IT lahenduste
  3. Tegevuskava IT strateegia koostamiseks

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on tervishoiualast haridust andev rakenduskõrgkool.

Projekti kestvus: märts 2007 – mai 2007.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.