Tallinna linna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tellimusel kaardistas Hansson, Leego & Partner Tallinna Kiirabi infosüsteemide hetkeolukorra ja koostas tegevuskava edasiseks arendustööks infovahetuses ja turvalisuses.

Tulemid:

  1. Kasutuseloleva riist- ja tarkvara loend
  2. Arvutivõrgu kirjeldus ja loogiline skeem
  3. Spetsiaaltarkvara loend ja põhiandmed
  4. Ohud ja nõrkused
  5. Tegevuskava kitsaskohtade lahendamiseks
  6. Hinnang IT-meeskonna pädevusele

Tallinna Kiirabi on Tallinnas kiirabiteenust osutav asutus. Tallinna kiirabi koosseisus on 12 brigaadi.

Projekti kestvus: veebruar 2006 – märts 2006.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.