Salvest soovis saada strateegilist nõu ettevõtte põhitarkvara vahetamise protsessis.

Konsultandi tööülesanded:

  1. Nõustada juhatuse liikmeid ja IT-juhti informaatika töövaldkondades.
  2. Nõustada arendusprojektide elluviimist.
  3. Konsultandil on erapooletu nõuandev positsioon arenduspartneri lahendustele.
  4. Konsultant koostab regulaarse sõltumatu aruandluse koos viitamisega osapoolte töödele ja projekti läbiviimise kitsaskohtadele.
  5. Konsultant selgitab probleeme ja nõustab lahkarvamuste lahendamisel.
  6. Nõustada partnerite koostöö korraldamist.

Salvest on juba 1946. aastast tegutsev, tuntud ja armastatud toiduainetööstus, mille toodetud toit jõuab lisaks kodumaale ka kaugele piiri taha.

Projekti kestvus: mai 2018 – detsember 2019

Projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.