Grant Thornton Baltic soovis tõhustada IT-valdkonna tegevuse juhtimist.

Strateegilise IT-juhi tööülesanded:

  1. Juhtida IT arengukava koostamist, täiendamist ja elluviimist.
  2. Nõustada juhatuse liikmeid ja struktuurüksuste juhte informaatika töövaldkondades.
  3. Koordineerida turvameetmete valimist ja juurutamist.
  4. Koordineerida arendusprojektide elluviimist.
  5. Koostada IT eelarve ja jälgida täitmist.
  6. Planeerida piisav IT dokumentatsioon, koordineerida selle väljatöötamist ja ajakohastamist.
  7. Juhtida koostööd partneritega.
  8. Analüüsida teavet ettevõtte välis- ja sisekeskkonnas toimuvate infotehnoloogiaga seotud arengute kohta.

Projekti kestvus: mai 2017 – märts 2019.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.