Icosagen soovib tõhustada IT-valdkonna arengute juhtimist strateegilisel tasemel.

Strateegilise IT-juhi tööülesanded:

  1. Juhtida IT arengukava koostamist, täiendamist ja elluviimist.
  2. Nõustada juhatuse liikmeid ja struktuurüksuste juhte informaatika töövaldkondades.
  3. Koordineerida turvameetmete valimist ja juurutamist.
  4. Koordineerida arendusprojektide elluviimist.
  5. Koostada IT eelarve ja jälgida täitmist.
  6. Planeerida piisav IT dokumentatsioon, koordineerida selle väljatöötamist ja ajakohastamist.
  7. Juhtida koostööd partneritega.
  8. Analüüsida teavet ettevõtte välis- ja sisekeskkonnas toimuvate infotehnoloogiaga seotud arengute kohta.

Projekti kestvus: juuli 2018 –  september 2018.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.