KindlustusEst Kindlustusmaakler soovib tõhustada IT-valdkonna juhtimist ja efektiivselt koordineerida arengute elluviimist.

Strateegilise IT-juhi tööülesanded:

  1. Juhtida IT arengukava koostamist, täiendamist ja elluviimist.
  2. Nõustada juhatuse liikmeid ja struktuurüksuste juhte informaatika töövaldkondades.
  3. Koordineerida turvameetmete valimist ja juurutamist.
  4. Koordineerida arendusprojektide elluviimist.
  5. Koostada IT eelarve ja jälgida täitmist.
  6. Planeerida piisav IT dokumentatsioon, koordineerida selle väljatöötamist ja ajakohastamist.
  7. Juhtida koostööd partneritega.
  8. Analüüsida teavet ettevõtte välis- ja sisekeskkonnas toimuvate infotehnoloogiaga seotud arengute kohta.

KindlustusEst Kindlustusmaakler, kes on suuruselt kolmas kindlustusvahendaja Eestis, on tegutsenud juba alates 2000. aastast. Kontorid asuvad Tartus, Tallinnas ja Pärnus, samuti pakutakse klientidele lahendusi läbi e-kanalite. Eesmärgiks on pakkuda kõiki võimalikke kindlustusteenuseid. Põhiväärtused on usaldusväärsus, avatus, paindlikkus, tulemuslikkus ja edumeelsus.

Projekti kestvus: mai 2017 – juuni 2019.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.