Riigikontrolli tellimusel nõustas Hansson, Leego & Partner Riigikontrolli dokumendihaldussüsteemi juurutuspartneri hankimist ja pidas läbirääkimisi pakkujatega.

Tulemid

  1. Hankelepingu projekt
  2. Kooskõlastused ja nõu riigihanke dokumentidele
  3. Korrastatud riigihanke dokumendid
  4. Koosolekute (intervjuude) protokollid
  5. Põhjalikud memod

Hindan kõrgelt HLP puhul kompetentsust, süsteemsust ja järjepidevust ning lisaks projekti tulemuse saavutamisele sain koostööst boonusena kaasa head teadmised ja oskused edasiste IT projektide läbiviimiseks. Haldusteenistuse juhataja Margit Kuusk

Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan. Riigikontrolli tegevuse eesmärk on majanduskontrolli kaudu anda Riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse seaduslikult ning tulemuslikult.

Projekti kestvus: september 2008 – märts 2009.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.