Riigikogu Kantselei (RKK) tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner RKK põhitegevusprotsessi toetava talitluspidevuse plaani ja infosüsteemide kordade projektid.

Projekti käigus selgitati välja millistele põhitegevusprotsessidele on organisatsiooni iseloomust tulenevalt vajalik koostada talitluspidevuse plaan, täpsustati põhitegevusprotsesse üldisel tasemel, kirjeldati tugiprotsesside seos põhiprotsessidega.

Koordinaator koostas talitluspidevusplaanid, IS kordade projektid ja viis läbi arutelud võtmeisikutega.

Tulemid

  1. Põhitegevusprotsesside skeemid
  2. Põhitegevusprotsesside tugiprotsessid
  3. Talitluspidevuse plaan
  4. Infosüsteemi korrad

Riigikogu juurde on Riigikogu 1992.a. 5. oktoobri otsusega moodustatud Riigikogu Kantselei. Riigikogu Kantselei peamiseks ülesandeks on Riigikogule tema põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks vajalike tingimuste loomine.

Projekti kestvus: juuli 2008 – detsember 2008.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.