Ravimiamet soovis hinnata IT süsteemide hetkeolukorda ning saada nõu IT jätkusuutlikuks korraldamiseks.

„Koostöö Leego Hansson OÜ-ga oli meie jaoks KOOSTÖÖ selle sõna kõige paremas tähenduses. Asjad sujusid, tähtaegadest peeti kinni ning kogu protsessi vältel oli meil võimalik Erkki, Siimu ja Reinu käest saada operatiivset tagasisidet ning häid näpunäiteid edaspidiseks. Ka keerulisemad asjad said lihtsalt ja loogiliselt lahti kirjutatud ning ära kaardistatud. Aitäh, et leidsite meie jaoks aega ja energiat!“
Gerli Laine, üldosakonna juhataja

Ravimiameti IT valdkonna juhtimise teeb keerukaks osapoolte ja lahenduste paljusus. Hea kooskõla ja areng on vaja tagada üle-euroopaliste, Sotsiaalministeeriumi ja asutuse siseste lahenduste vahel.

Leego Hanssoni konsultandid koostasid detailise ülevaate organisatsiooni IT hetkeseisust, viis läbi IT lahenduste ja kompetentsi analüüsi ning koostasid projekti lõpus tähelepanekute põhjal soovitused IT valdkonna arendamiseks koos konkreetse tegevuskavaga.

“Projekti tegi mõnusaks Ravimiameti võtmeisikute avatud ja särasilme koostöö. Ühe vahva täiendefektina jõudsime selle projekti käigus uudsele lähenemisele organisatsiooni dokumentatsiooni visualiseerimisel. On sagedane väljakutse, et strateegiate, plaanide, loendite ja töökorra reeglite rägastik on võtmeisikute jaoks hoomamata. Leidsime päris vahva viisi, kuidas dokumentide kogumit visuaalselt selgelt ja põnevalt esitada.” Erkki Leego, konsultant.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT valdkonna arendamise soovitused ja tegevuskava

Ravimiamet on valitsusasutus, mille ülesandeks on kaitsta rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite järelevalve kaudu. Ravimiamet osaleb ka loomade tervise kaitses, tehes järelevalvet veterinaarravimite üle. Ravimiamet on Sotsiaalministeeriumi haldusalas.

Projekti kestvus: mai 2016 – juuni 2016.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.