Hansson, Leego & Partner osutas Tallinna Ettevõtlusametile Interreg IIIB programmist rahastatava projekti “Baltmet Inno” planeerimise teenust. Teenuse tellimise eesmärgiks oli projekti tegevuste, milles Tallinna linn osaleb, planeerimine, koordineerimine ja läbiviimine.

Esimesel etapil koostati küsimustik ja viidi läbi rida intervjuusid nii Tallinna linna esindajatega kui vastava ala asjatundjatega eesmärgiga täiendada tegevuskava “Tallinna ettevõtluskeskkonna välisturundus 2005–2007” innovatsioonitemaatikaga ning intervjuude tulemusi arutati koos Tallinna linna esindajatega ühiselt ümarlaual. Intervjuud olid üles ehitatud selliselt, et teada saada võimalikult erinevaid (kitsamaid ja laiemaid) uuendamisega seotud momente, mida oleks võimalik “pakendatult” turundada.

Teisel etapil toodi välja konkreetsed soovitused tegevuskavasse, mida võiks uue  täiendatud tegevuskava (antud tegevuskava pikendatakse perioodile 2008–2009) koostamisel arvesse võtta.

Kolmandal etapil osaleti projekti töörühmade töös, seda nii turundusnõukogu kui BaltMeti rahvusvaheliste koosolekute raames.

Tulemid

  1. Projekti juhtimise dokumentatsioon
  2. Tallinna linna projektitulemid

Tallinna Ettevõtlusamet on Tallinna Linnavalitsuse amet.

Projekti kestvus: mai 2017-juuni 2017.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.