Politsei- ja Piirivalveameti tellimusel viis Erkki Leego läbi neli teadmushalduse koolitus-arutelu.

Teadmushalduse tarkust jagati neljale osapoolele – analüüsibüroo, piirivalvebüroo, finantsbüroo ja juhtkond.

Koolituse käigus tutvustati teadmushalduse põhimõtteid lähtudes osakondade vajadustest, arutati rakendamise võimalusi ja konsultantide abil jõuti võtmeküsimustes sisemiste kokkulepeteni.

Tulemid:

  1. Koolituse esitlusmaterjalid
  2. Näidisdokumendid
  3. Järelarutelu kokkuvõte

Koolitus aitas lihtsustada meie tööde ja info haldamist ning põhimõtete rakendamine võimaldab uutel töötajatel lihtsamini sisse elada. Analüüsibüroo ekspertanalüütik politsemajor Raul Savimaa.

Politsei- ja Piirivalveametis töötab Eesti riigi siseturvalisuse nimel üle 5000 inimese. Nii on tegemist Eesti suurima riigiasutusega. Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanneteks on Euroopa välispiiri tagamine; kodakondsuse määratlemine, dokumentide väljastamine; turvalisus ja avalik kord riigi sees ning kuritegude menetlemine ja ennetamine.

Projekti kestvus: veebruar 2013, november 2013, mai 2014.