Õiguskantsleri Kantselei tellimusel teostas HLP sõltumatu IT teenuse analüüsi koos hetkeolukorra kirjelduse, IT teenuse visiooni ja IT teenuse visioon elluviimiseks vajaliku tegevuskava.

Hetkeolukorra hindamise käigus viidi läbi küsitlused organisatsiooni võtmeisikutega ning anti hinnang infovarade haldamise jätkusuutlikkusest võimulahususe ja asutuse toimimise seisukohalt.

IT visiooni elluviimiseks koostati kolm alternatiivset tegevuskava.

Tulemid

  • Hetkeolukorra kirjeldus
  • IT visioon
  • Tegevuskava IT visiooni elluviimiseks

Töö kiire, tulemus selge! Õiguskantsleri Kantselei direktor Alo Heinsalu

Õiguskantsleri Kantselei on õiguskantslerit kui põhiseaduslikku institutsiooni teenindav asutus. Õiguskantsleri Kantselei korraldab õiguskantslerile põhiseaduse ja seadustega pandud ülesannete täitmist.

Projekti kestvus: oktoober 2011 – november 2011.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.