Merko Ehitus Eesti (edaspidi MRK) soovis hinnata IT meeskonna kompetentside ja vastutuse hetkeolukorda ja saada nõu IT organisatsiooni toimimise parendamiseks.

HLP ülesandeks oli MRKs kasutatavate infosüsteemide eesmärkide ja võtmeisikute soovide kaardistamine ning vajaliku IT kompetentsi analüüs.

Tulemid

  • IT struktuuri ja koosseisu kaardistus
  • IT-meeskonna visioon ja tegevuskava
  • IT juhi ametijuhend

AS Merko Ehitus on aastal 1990 asutatud ehitusettevõte. Sõltuvalt tellijate vajadustest teostab Merko nii väikesemahulisi ehitustöid kui ka mastaapseid, keerukaid ja innovaatilisi projekte, keskendudes ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele. Merko kuulub ka Eesti juhtivate elamuehituse ettevõtete hulka.

Projekti kestvus: mai 2014 – juuni 2014.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.