Ida-Tallinna Keskhaiga tellimusel koostas HLP ülevaate haigla andmeturbe olukorrast, hindas infosüsteemi ohtusid ja nõrkusi ning töötas välja infoturbe tegevuskava.

Tulemid

  1. Riskianalüüs
  2. Infoturbe tegevuskava

AS Ida-Tallinna Keskhaigla asutati Tallinna Linnavolikogu otsusega 23.08.2001.a. nr 226 Tallinna Magdaleena Haigla, Tallinna Keskhaigla, Tallinna Hooldushaigla, Tallinna Järve Haigla, Tallinna Tőnismäe Polikliiniku ja Tallinna Mäekalda Polikliiniku ühendamise teel.

Projekti kestvus: veebruar 2006 – aprill 2006.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.