Hansson, Leego & Partner ja 10 rahvusvahelist partnerit viisid läbi Euroopa Komisjoni poolt rahastatud 6. raamprogrammi IST projekti „Enhanced participation in IST projects related to eHealth and eInclusion” (EPIST).

Projekti EPIST eesmärk oli suurendada uute liikmesriikide ja kandidaatriikide osalust eTervise ja eKaasatusega seotud IST tegevustes kahe kanali kaudu:

  1. virtuaalne kanal pilootportaali kujul, mis peaks soodustama teabe ja kontaktide liikumist, vahetamist ja jagamist uute liikmesriikide ja kandidaatriikide eTervise ja eKaasatusega tegelevate organisatsioonidele
  2. reaalne kanal vahendusürituste, seminaride ja tehnilise abi kujul

Tulemid

  1. Vahendusüritused ja seminarid
  2. eTervise ja eKaasatuse olukorra ülevaade
  3. Eesti eTervise ja eKaasatuse organisatsioonide nõustamine

Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu täidesaatev organ.

Projekti kestvus: mai 2005 – september 2006.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.