Empower AS tellimusel nõustas Hansson, Leego & Partner IT infrastruktuuri lepingu sõlmimist.

HLP konsultant koordineeris läbirääkimisi ning tagas Empoweri tingimuste sõnastamise ja esindatuse koostöölepingus.

Tulemid

  1. Koostöölepingu projekt
  2. Läbirääkimiste kokkuvõte

HLP koostatud lepingu projekt andis kindluse, et kõik asjaolud on arvesse võetud ja riskid maandatud asumaks kriitilisi teenuseid tellima väliselt osapoolelt. IT juht Agu Karindi

Empower on Soome ja Balti riikide suuremaid teenusepakkujaid energeetika ja telekommunikatsiooni valdkonnas.

Projekti kestvus: september 2007 – detsember 2007.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.