Riigikantselei tellimusel juhtis Erkki Leego Eesti e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühma IT-arhitektuuri alatöörühma.

Tulem

  1. E-tervise tehnoloogia töörühma raport

Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, kelle eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.

Projekti kestvus: september 2014 – november 2015.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.