Jaan Poska Gümnaasiumi (JPG) tellimusel viis Erkki Leego läbi koolituse “Digipöörde elluviimine”. Koolitus oli suunatud JPG õpetajatele, eesmärgiga tõsta nende kompetentsi tänapäeva digimaailmas.

Tartu Jaan Poska Gümnaasium on gümnaasium Tartus, mis moodustati aastal 2011 Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi gümnaasiumiastme põhjal.

Projekti kestvus: jaanuar 2016.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.