Balbiino tellimusel teostas Hansson, Leego & Partner Balbiino infosüsteemi auditi, koostas IT strateegia ja tegevusplaani.

Senise IT spetsialisti erakorralise lahkumise tõttu asus HLP 1. jaanuarist 2010 tagama firma infosüsteemi toimimist ja arengut.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT strateegia ja selle elluviimise tööplaan 2010-2012
  3. IT strateegia ja tegevuskava rakendamise juhend
  4. Ülevaade juhtkonnale

AS Balbiino põhitegevuseks on jäätise tootmine ja turustamine. Lisaks tegeletakse sügavkülmutatud toidukaupade turustamisega Eestis. 1995. aastal asutatud ja täielikult kodumaisel kapitalil põhinev AS Balbiino on üks juhtivaid jäätisetootjaid Eestis ja Baltikumis. 2006. aastal sai Balbiino ülemaailmse toiduainete kvaliteedistandardi BRC sertifikaadi A-kategooria omanikuks.

Projekti kestvus: jaanuar 2010 – märts 2010.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.