01.03.2018 viis Erkki Leego Äripäeva Akadeemia IT-juhtimise Meistriklassi programmi raames läbi koolituse Äri ja infotehnoloogia kooskõla juhtimine.

Koolitusel osalenud said teadmised IT-strateegilisest planeerimise põhialustest ning oskused IT tegevuskava ja eelarve koostamiseks.

Koolituse eesmärk oli anda põhiteadmised IT valdkonna mõistlikust korraldusest ja oskused tehnoloogia investeeringute optimaalseks planeerimiseks.

Koolituse tulemused

 • Koolitusel osalenu:
  • teab efektiivse ja jätkusuutliku IT valdkonna korralduse põhimõtteid
  • mõistab seosed organisatsiooni strateegiliste vajaduste ja infotehnoloogiliste võimaluste vahel
  • oskab hinnata ettevõtte IT küpsustaset ja hetkeolukorda
  • oskab koostada IT tegevuskava ja eelarvet.
 • Koolituse tulemuste saavutamist hinnati arutelude, rühmatööde, harjutuste lahendamise käigus. Koolituse läbinud osalejatele väljastatati tunnistus.

Koolituse teemad:

 1. Ärivajaduse hindamine
  • IT strateegilise planeerimise põhialused
  • Ettevõtte protsesside ja äristrateegia mõistmine
  • Ärivajaduse kirjeldamine
  • Kasutatavad meetodid: lühiloengud, arutelud, rühmatöö. Tutvustatakse IT strateegilise planeerimise olulisi teemasid, arutatakse erinevate valdkonna ettevõtete eripärasid ja rühmatööna kirjeldatakse ühe ettevõtte ärivajadus.
 2. IT hetkeolukorra hindamine
  • Hetkeolukorda kirjeldavad teemad
  • Hindamise töövõtted
  • IT standardid ja raamistikud
  • Ettevõtte IT küpsuse hindamine
  • Kasutatavad meetodid: lühiloengud, arutelud, rühmatöö. Saadakse ülevaade IT hetkeolukorra hindamise olulistest teemadest ja töövõtetest ning hinnatakse etteantud metoodika alusel ühe ettevõtte IT küpsust
 3. 3. Tegevuskava ja investeeringute planeerimine
  • Tehnoloogia trendid
  • Investeerimise põhimõtted
  • Eelduste ja prioriteetide määratlemine
  • IT tegevuskava koostamine
  • Kasutatavad meetodid: lühiloengud, arutelud, rühmatöö. Tehnoloogia trendide tutvustuse ja arutelu järel koostatakse rühmatööna ühe ettevõtte esmane IT tegevuskava
 4. Eelarve koostamine
  • Kulude terviklik planeerimine
  • IT eelarve põhielemendid
  • IT eelarve koostamise nipid
  • Kasutatavad meetodid: lühiloeng, rühmatöö. Põhimõtteid tutvustava sissejuhatuse järel koostatakse rühmatööna ühe ettevõtte IT eelarve kavand.