Erkki Leego ja Eveli Pung viisid Ekspress Digitali meeskonnale läbi arenguseminari arenduste juhtimisest.

Seminari eesmärk oli anda ülevaade arenduse ettevalmistamise ja elluviimise headest tavadest.

Seminari kava:

  1. Tutvustakse nutikaid lähteülesande koostamise võtteid koos näidetega elust enesest;
  2. Tutvustatakse arenduse juhtrühmade töökorralduse tavasid.

Seminar toimus augustis 2017.

Seminar viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.