Erkki Leego viis Eesti Äriarhiivi meeskonnale läbi arenguseminari andmeturbest.

Eesti Äriarhiiv soovis tõsta oma töötajate teadlikkust andmeturbest ja talitluspidevusest. Seminari eesmärk on valmistuda andmeturbe süstemaatiliseks halduseks Eesti Äriarhiivis.

Seminari kava:

  1. antakse ülevaade andmeturbe teooriast ja selle praktilisest rakendamisest äriettevõttes;
  2. hinnatakse ühiste arutelude käigus tänast olukorda;
  3. koostatakse esmane tegevuskava talitluspidevuse tagamiseks

Eesti Äriarhiiv on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on asutatud 2000. aastal pika töökogemusega arhivaaride poolt. Ettevõtte põhitegevuseks on arhiivteenuste osutamine. Eesti Äriarhiiv osutab arhiiviteenuseid üle 200 ettevõttele ja asutusele, mille raames tagatakse dokumentide kompleksne haldus alates nende vastuvõtmisest arhiivi kuni dokumentide kontrollitud hävitamiseni peale nende säilitustähtaja möödumist

Seminar toimus novembris 2016.

Seminar viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.