Teaduskeskus AHHAA soovis korrastada ettevõtte failide haldust.

Leego Hansson kaardistas failisüsteemi hetkeseisu, pani paika uue haldamise loogika, tegi vastavad korrektuurid ja koolitas välja töötajad.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kaardistus
  2. Ülemineku plaan
  3. Korrastatud failisüsteem
  4. Kasutusjuhendid

Teaduskeskus AHHAA on Tartus tegutsev Baltikumi suurim teaduskeskus. AHHAA põhiülesanneteks on positiivsete hoiakute kujundamine teaduse ja tehnoloogia suhtes, teadusliku lähenemise propageerimine ning laiema üldsuse seas teaduse ja tehnoloogia saavutuste vastu huvi äratamine.

Projekti kestvus: veebruar 2015 – märts 2015.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.